Home » Other » Politianmeldelse av patentkontor i Oslo

Politianmeldelse av patentkontor i Oslo

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo


Politianmeldelse av X hos Y

Jeg var innom patentbyrået X den 07.02.2018 i forbindelse med 7 patentsøknader jeg har innlevert etter august 2017.

Jeg har hatt et problem med en part over flere år, faktisk muligens så langt tilbake som til 2005, har både stjålet og misbrukt private data og notater fra meg. Jeg mener Jensen og Cappelen saken kan knyttes til det.

Under et møte med patentrådgiver Y hos X mener jeg uten tvil at en part uten mitt samtykke har gått gjennom innhold i sekken min, og at Y var delaktig i det.

Jeg har ikke noe å skjule utover forretningshemmeligheter jeg ønsker å holde for meg selv inntil jeg selv benytter meg av dem, men det er et problem om noen i en slik sammenheng tar seg en slik frihet. Hos et Patentkontor! Det er jo galskap.

Man søker ikke patenter for å gjøre noe galt.

Om politi, pst eller en eller annen etteretningstjeneste står bak må de irrettesettes.

Det er totalt ødeleggende for en som ønsker å skape noe når sånt skjer. Den eneste verdien man har når man driver med idéutvikling innen produkt eller system er de idéene man har.

Samtidig har jeg personlig informasjon som jeg ikke ønsker å dele med andre før jeg selv deler det. Hvilken garanti har jeg for at andre ikke tar seg friheter med det om jeg ikke vet hvem som har tilgang?

Jeg savner en lov som regulerer politi, pst og etteretning på området. Dette er viktig både for personvern, rettssikkerhet og samfunnssikkerhet. Har man ikke lært det fra 22. juli, som helt klart var både en politiskandale og etteretningsskandale?

Om noen som representerer politi, pst eller etteretning (det inkluderer også Kongehuset og garden) vil se i sekken min må de spørre meg, så skal jeg vise dem. Men da trenger jeg et navn på personen som ser for å kunne kontrollere at de ikke misbruker informasjon fra meg på et senere tidspunkt. Dette er common sense.

Det er fullstendig galskap at noen har gjort akkurat som det har passet dem med private data fra meg. De må jo være psykisk syke. Sprø er faktisk et riktigere uttrykk.

Det er en part som har prøvd å bortforklare hendelser med at det handler om psykisk sykdom hos meg men det er ren løgn. Dette handler om at en part kynisk og kalkulernede har stjålet data over en årrekke for å utnytte det til sin egen fordel, selv tastetrykk jeg ikke har lagret, og til tider også stalket og personforfulgt meg for å ødelegge for meg og forhindre meg i å få noe ut av patentsøknader.

Samme dag som jeg var innom patentkontoret kan det også nevnes jeg var grovt personforfulgt og stalket. Politi må jo være helt tilbakestående i dette landet. Det nytter ikke å drive bedrift her når det er sånn. For ordens skyld kan det nevnes jeg i etterkant har tatt skritt med tanke på å gi fra meg patentsøknadene i bytte mot statsborgerskap i et annet land. Det får med andre ord konsekvenser når politi ikke gjør jobben sin eller gjør den på gal måte.

Jeg er kjent med anmelder- og vitneansvaret og ønsker gjerningspersoner tiltalt og straffet.

 

Oslo _________________

Christian Morten Borge

Silurveien 55, 0380 Oslo

By | 14 February, 2018 |