Home » Other » Problemet er at samtlige, for å helgardere seg, da tar avgjørelser på bekostning av offer

Problemet er at samtlige, for å helgardere seg, da tar avgjørelser på bekostning av offer

Politi og etteretning gjør mer eller mindre som de vil når det gjelder det å overvåke og følge med på hvor mennesker beveger seg i våre dager, og kommisjonen “Kontrollkommisjonen” som skal påse at psykiatriske sykehus og helsevesenet følger loven står svakt alene.

Om en person mener at et nettverk tilknyttet politi, etteretning eller andre plager en, og man står ved det som faktisk skjer overfor et helsepersonell ved et psykiatrisk sykehus, så helgarderer sykehuset seg ved å diagnostisere det som “paranoid psykose” uten motstand fra kontrollkommisjoner fordi også de må beskytte seg i tilfelle en person faktisk har paranoid psykose.

Om psykiatri, politi eller etteretning ikke faktisk kan bevise at en person ikke personforfølges, om det fremsettes påstand om det, mener jeg samtlige bryter loven. Problemet er at samtlige, for å helgardere seg, da tar avgjørelser på bekostning av offer for grov personforfølgelse.

Spørsmålet er kanskje når det stopper. For alle vet i dag at man har en lov mot nettopp det, og på et eller annet tidspunkt snur det.

Det å fremsette en påstand om at noen følger ens bevegelser må være lov uten at man skal diagnostiseres som paranoid. Spørsmålet er kanskje hvilken advokat som ser potensialet i en slik sak?

 

 

By | 22 December, 2018 |