Home » Other » Ren galskap – Er det rart noen ikke blir ferdige med 22. juli saken?

Ren galskap – Er det rart noen ikke blir ferdige med 22. juli saken?

https://www.dagbladet.no/kultur/de-mistet-sonnene-pa-utoya-na-ser-de-skuespillere-spille-dem-i-ny-film/70171515

Å lage film om en person som går rundt på en øy og slakter 60-70 ungdom? Går det an å være mer makaber?

Det er forståelig at det har vært ønske om å lage dokumentar om 22. juli men er ikke det noe annet?

Alle vet hva som skjedde den 22. juli om den informasjonen media har formidlet er riktig. Hvorfor kverne rundt i et sår som det med film i våre dager. Det er jo galskap.

Jeg vet at mennesker tilknyttet LO eller AUF, på grunnlag av egne erfaringer, må ha vært psykisk syke (psykotiske) etter 2011 og de må få tid til å la sårene sine gro.

Det som er interessant er hva som førte til 22. juli. Hvorfor får vi ikke detaljinformasjon om det
om det først skal lages film om 22. juli? Det kan kanskje hjelpe noen med å få ro.

På meg virker det nesten som om noen spiller bevisst på usikkerhet rundt det som har foregått før 22. juli, på en like beregnelig måte som det som kan ha ført til 22. juli. Kan det være samme personer som trekker i tråder?

Jeg vet for eksempel at personer i norsk media har vært berørt av det som skjedde. Hvordan vet vi at de ikke misbruker sin makt? Det er mange kjente Tv2 og Nrk profiler som har informasjon om noe som har foregått i lang tid før 2011 som skulle vært stoppet.

Så lenge all informasjon om det som skjedde 22. juli ikke er lagt på bordet, og ikke er tilgjengelig for allmennheten bør 22. juli filmer være underlagt streng kontroll fra myndighetenes side. Fordi
det kan åpne sår som bør få tid til å gro, og i verste fall kan man tenke seg at det kan utløse psykose hos noen.

Også av hensyn til etterforskning om det har vært en etterforskning i etterkant.

Hvem står bak filmene om 22. juli så langt? Bør de tiltales for noe?

 

By | 4 September, 2018 |