Home » Other » Riktige bakgrunnsopplysninger er viktig for å hjelpe mennesker på riktig måte!

Riktige bakgrunnsopplysninger er viktig for å hjelpe mennesker på riktig måte!

Det legges for liten vekt på innhold i bakgrunnsopplysninger og journalnotat.
Bildet under denne teksten viser bakgrunnsopplysninger registrert på meg slik de var da legen fattet vedtak om tvungent psykisk helsevern den 1. november.

Mitt forslag til nye bakgrunnsopplysninger

Har i perioden 19996-2018 hatt en del forskjellig type jobber.  Siden sommeren 2017 året har han arbeidet med system – og produkt-idéer og har  innlevert minst 7 nye nye patentsøknader med tanke  på å skape seg en egen inntekt. Har også innlevert flere designsøknader i samme periode. Fra februar 2016 til oktober 2016 gikk han på regnskapsmedarbeider kurs og hadde arbeidspraksis i noen måneder hos Statens pensjonskasse.

I 1996 arbeidet han et halvt års som oppgjørsmedarbeider for en aksjemegler, og fra 1998-2000 som avisbud for Aftenposten. Han fikk da betalt for å vaske tre trappeoppganger ukentlig i en 8 etasjes bygning i Kirkeveien 110A, 110B og 110C. Mellom 2000-2006 prøvde han ut litt forskjellig typer jobber men ble ikke værende i stillingene fordi han ikke følte det var riktig type arbeide for  ham.
Økonomisk klarte han seg ved å leve på penger jeg fikk fra salg av en leilighet som  ble overført fra hans mormor til ham  i forbindelse med et arveoppgjør. Mellom 2002 til 2004 livnærte han seg på inntekt fra Bærum kommune, og i en periode etter på støtte fra arbeidsledighetstrygd fra Nav.  Mellom 2004 og 2006 var han i arbeidspraksis hos forskjellige arbeidsgivere og mellom 2006 og 2008 i  jobb på  Ikeas kundesenter på Slependen.

Han begynte i 2005 så å planlegge en internett-løsning som skulle gjøre det lettere for spillere å konkurrere og finne en motspiller. Han kontaktet et norsk firma som var drevet av en godt voksen norsk dame som sendte programmeringsoppgaver videre til et firma i Pakistan. Det ble så inngått skriftlig og muntlig avtale.
Ved siden av å arbeide med idrettsprosjektet tok han seg også en jobb på Ikea mellom 2006 og 2008.
I forbindelse med at hans mor gikk bort våren i 2007 arvet han noe penger og fikk mulighet til si opp arbeidet ved Ikea for å konsentrere seg om idrettsprosjektet sitt. Han ser på det som en slags utdannelse eller jobb uten inntekt og har ikke tidligere hatt en tilsvarende kontinuitet i det han har arbeidet med. Han fant da ut at idéutvikling innen system eller produkt er noe han trives å arbeide med. Meningen var at prosjektet skulle gi ham en inntekt men det ble ødelagt av et nettverk av personer tilknyttet organisert kriminalitet.

Sommeren 2011 mistenkte han at han hadde vært utsatt for datatyveri, nærmere sagt tyveri av tastetrykk, men var usikker på hvor lenge det hadde pågått. Det er ikke umulig at et firma som spesialiserer seg på programmering har nok kunnskap til å legge inn spionprogramvare på en persons PC.  Men det kan også ha vært andre. I juni 2011 innleverte han en politianmeldelse etter at en nabo hadde oppført seg helt uvanlig.  Han kjente ikke naboen men merket seg at han av og til hadde besøk, og så det  ikke som sin oppgave å sende bekymringsmelding til for eksempel helsevesenet etter hans uvanlige oppførsel.

Motivet for tyveri av private tastetrykk frem til sommeren 2011 kan ha vært idrettsprosjektet (www.oponentus.com) han arbeidet med , mens motiv i hendelser etter kan være mer komplisert. Han lurer blant annet på om noen har prøvd å dekke over noe for å beskytte noen før og etter sommeren 2011.

Andre opplysninger: Bor for seg selv  i leilighet han leier (har ingen samboer som det står jeg har i journalnotat). Er enslig, har to helsøsken, 1 halvbror, 2 halvsøstre og en stebror. Hans mor var pasient ved Psykiatrisk avdeling vinderen i en del år og gikk bort i 2007. Hans far bor nå i Norge og skal ikke stå oppført som hans nærmeste pårørende. Etter 2015, og i forbindelse med oppholdet ved psykiatrisk sykehus i 2015 har han hatt litt kontakt med fontenehuset men har ikke noe ønske eller behov for å gå dit. Har nok interesser til å få dagene til å gå rundt uten. Studerte økonomi i Skottland fra 1994-1996 og sluttet av litt forskjellige årsaker før studiet var fullført.
I barndoms- og ungdomstiden bodde han stort sett hjemme hos sin mor med søsken, og ett til to års tid hos to tanter og onkler i forbindelse med hans mors sykdom. Han bodde et også halvt års tid hos sin far den gang. Siden det har han normalt bodd hjemmefra enten i leid eller eid leilighet.
I forbindelse med at et miljø har stjålet tastetrykk fra ham har han sagt fra seg fremtidig arv til fordel til sin ene halvbror.

Aktuelt:
Pasienten mener det er et stort nettverk av psykisk syke mennesker som har plaget ham og forsøkt skape en uriktig oppfatning av hvem han er som person. Han mener de blant annet har brukt bilskilt i en slik sammenheng, enten for å formidle informasjon til ham om at noen er døde eller forsøkt å skape vrangforestillinger hos ham, men også trukket i tråder blant annet overfor bydelsoverlegen. Pasienten vet ærlig talt ikke sikkert hvem som har stått bak tyveri av hans private tastetrykk, men har lurt på om kongehuset eller personen som var statsminister i 2011 har stått bak noe av misbruket. Han utdyper hva han mener om dette på sin blogg www.borgesblog.com .  Se  også politianmeldelser som bør scannes inn i min journal, som jeg har skrevet etter at vedtaket ble fattet.
Han mener det at noen har plaget ham, fulgt med på hans PC-/internett aktivitet og på hvor han har beveget seg fysisk ikke handler om psykose eller vrangforestillinger, men om noe som faktisk har pågått fra tid til annen helt siden 2011. Derfor bør dette være en politisak, og ikke en sak for helsevesenet.

By | 17 November, 2018 |