Home » Other » Samme feil etter 11. september ble gjort etter 22. juli

Samme feil etter 11. september ble gjort etter 22. juli

Mennesker direkte berørt av tragedier som 11. september og 22. juli bør ikke ha sentrale maktposisjoner etter den type hendelser. Spesielt ikke posisjoner der de kan ta beslutninger som
kan berøre menneskers sikkerhet, liv og helse. Derfor burde ikke Jens Stoltenberg blitt leder av Nato etter 22. juli. Kongefamilien var også direkte berørt ved at en person mistet en nærstående, og i en slik situasjon er det derfor ikke ideelt med monarki.

Faktisk bør forbindelser mellom makten og mennesker berørt kuttes i slike situasjoner, rett og slett for å unngå at følelser tar overhånd. I et frisk samfunn trenger man det rasjonelle og normale i det daglige rett og slett for å beskytte samfunnet.

By | 13 October, 2018 |