Home » Other » Sentrale politikere, journalister og politi bryter straffeloven?

Sentrale politikere, journalister og politi bryter straffeloven?

§ 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på
annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den…

By | 11 March, 2017 |