Home » Other » Slik bøtelegger bare sinnsyke mennesker andre

Slik bøtelegger bare sinnsyke mennesker andre

Man bøtelegger ikke en person som ikke har gjort noe galt, verken med en bot på 100 kroner, 1000 kroner eller 1 milliard kroner..

Man straffer heller ikke en person for en straffbar handling personen aldri har hatt noe med å gjøre, og man straffer ihvertfall ikke en person uten å informere personen om hva personen har gjort..

Dette er så selvsagt at bare alvorlig sinnsyke mennesker vil mene noe annet.

Man straffer heller ikke mennesker på måter som innebærer at det arbeide en gjør over flere år skal dedikeres til personer som man aldri har skyldt noe som helst.. Uten at man vet hvem de er..: Personer som da faktisk kanskje til og med har medvirket til tilbakeholdelse av helt avgjørende informasjon i en sak med tanke på fordeling av skyld. Om noen skylder noen noe så er det vel nettopp de som har holdt tilbake informasjon lengst, og de som har stått og sett på at lovbrudd har vært begått lengst uten å stoppe det.

Så om noen skylder noen noe så tenker jeg dette skal snus helt på hodet. I dette er det en del mennesker som skylder meg noe.

Jeg delte all den informasjon jeg hadde da jeg oppsøkte Pst noen ganger og Aftenposten i 2011 og etter. Det betyr at de som har fattet beslutning om å misbruke private tastetrykk fra meg har gjort alvorlige feil. Det skulle ikke skjedd.

Ellers:
Det er noe ganske annet å sitte og taste et eller annet privat (som man verken lagrer eller deler med noen) i forbindelse med at man opplever noe som ubehagelig og å ha ansvar i forbindelse med alvorlige hendelser. “Hallo” som en psykiater en gang sa..

Ha en fortsatt fin sommer!

By | 11 July, 2018 |