Home » Other » Skatt: Alle kan gjøre feil

Skatt: Alle kan gjøre feil

Viktig å presisere at mine meninger rundt dette handler om hvordan jeg mener det bør være i Norge, ikke i andre land:

Alle betaler skatt og alle kan gjøre feil. Det er sikkert de fleste enige om. Når staten avdekker det som kalles skattebedrag av privatpersoner mener jeg det bør håndteres som psykisk sykdom og ikke med fengselsstraff.

Jeg mener det er flere argumenter for det:
1. Ingen tar fysisk skade av skattesnusk. Det er bare staten/kommunen det gjelder som rammes.Om penger er så viktig at man ikke betaler lovpålagt skatt er penger rett og slett for viktig for en, enten det har den ene eller andre forklaringen. Det kan sies å være psykisk sykdom.
2. Om forklaringen er at personen har for lav inntekt på grunn av tøft arbeidsmarked eller tøffe forhold i en bransje, så har jo også staten indirekte et ansvar for at det er sånn.
3. I gamle dager var det kanskje sånn at noen gjemte unna penger for å ha en ekstra sikkerhet. Noen tenker kanskje sånn i våre dager og. Om sånt først oppdages så handler det jo om angst. Kanskje irrasjonell angst og bør derfor behandles som psykose/psykisk sykdom.
4.Oppdages skattefusk kommer ingen ting godt ut av at folk settes i fengsel. Mye bedre å heller holde folk i arbeid, og heller bruke psykisk helsevesen til å hjelpe folk i riktig retning.

Ellers:
-Jeg har jo aldri hatt noen makt (eller interesse) til å påvirke verken skattemyndigheten eller politi i forbindelse med etterforskning av formuer i utlandet. Det som derimot har skjedd de siste 10-20 årene er at myndigheter i forskjellige land har fått helt andre verktøy til å følge mennesker. Det er maktpersoner hos myndigheter/etteretning/politi som står bak avdekking av sånt.
Årsaken til at en prosess starter kan ha flere forklaringer men det er vel ofte et sterkt motiv som ligger bak, som behovet for å følge pengestrømmer av hensyn til samfunnssikkerhet.

By | 3 April, 2018 |