Home » Other » Politianmeldelse til spesialenheten i dag

Politianmeldelse til spesialenheten i dag

Spesialenheten for politisaker
Postboks 93
2301 Hamar

Christian M. Borge
Silurveien 55
0380 Oslo


Politianmeldelse

Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, og tidligere anmeldelser til politi og Spesialenheten som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Jeg politianmelder igjen følgende straffbare forhold som også er politianmeldt tidligere:

1) Tilbakeholdelse av relevant informasjon om terrorhendelsene 22. juli på min og min
families bekostning med relativt store konsekvenser
2) Tyveri av mine private data, og forsøk på tyveri av prosjektet mitt www.oponentus.com
3) Heleri av mine private data, og forsøk på heleri av prosjektet mitt www.oponentus.com
4) Annen grov krenkelse av personvernet:

a) Jeg mener at noen over en lang periode har fulgt tastetrykkene på Pcen min, til og med på en PC uten internettforbindelse, og at det har vært misbrukt i lang tid. De har gått så langt som faktisk å manipulere innhold i en politianmeldelse jeg innleverte i 2015.
Jeg skulle ha fått tilbakemelding om hvem som har stått bak det, og om parten som har stått bak har vært holdt ansvarlig.

b) Jeg mener at noen på en eller annen måte også har videreformidlet innhold i det jeg sier privat i min leilighet til utenforstående uten mitt samtykke. Og at det har foregått i flere år. Har politi stoppet det?

Mistenkte i saken:

Politiet i Oslo

Jeg har selv aldri satt opp noe utstyr som muliggjør noe sånt. Så om det skjer må noen ha lagt til rette for det: Det trengs mikrofon(er) og det må videreformidles på en måte. Sånt skjer ikke av seg selv, selv om PC, telefon og annen type utstyr muliggjør mye rart i dag.

Jeg spør meg om mennesker som bor over meg kan knyttes til dette, og det samme med naboer på mine tidligere adresser i Pelvikveien 1B på Snarøya, i Husebybakken 1B på nedre Ullern, på Stabekk da jeg bodde der sommeren 2011 og på Rykkinn i 2010 og 2011.

Jeg mener at de som står bak helt bevisst spiller på psykiatrien for å skjule sine lovbrudd, og at det medvirket til innleggelsen min i psykiatrien i 2015.

Hvorfor skulle noen bruke ressurser på noe sånt? Jeg mener at forklaringen er at prosjektet jeg planla i perioden 2005-2011 kan ha en verdi som er langt høyere enn 1 mrd kroner for enkelte selskaper. Parter som har manipulert forhold rundt meg har hatt prosjektet mitt som motiv.

Innhold fra en persons private snakk/samtaler og private tastetrykk skal ikke havne opp hos ukjente uten opphavspersonens kontroll. Noen må ha begått lovbrudd ved å legge til rette for at innhold fra mine data og samtaler/snakk har endt opp hos andre uten mitt samtykke.

Måten det skjer på er jeg usikker på men jeg har blant annet lurt på om DAB kan misbrukes til å formidle innhold fra skjulte opptak.

Dette er en grov k renkelse av personvernet mitt som jeg mener har fått alvorlige konsekvenser uten at bakmenn har vært holdt ansvarlige. Hva er forklaringen på det? Jeg mener det også kan ha medvirket til 22. juli, ved at noen har fanget opp mine private tastetrykk over en lang periode, (data jeg aldri har delt med noen), så delt det ut, og at noen med forsett har bestemt seg for å bruke stjålne slik data for å ramme meg negativt. Med motiv i prosjektet mitt.

Personer som kan være kjent med detaljer rundt dette:
….

Visste jeg om 22. juli før det skjedde? Nei. Selvfølgelig ikke. Da hadde jeg meldt fra til politi med en eneste gang,

På min private PC har jeg tatt ut nettverkskort men jeg mener allikevel at noen følger min pc aktivitet, og at parten har prøvd å stjele arbeidet mitt over flere år. Det er helt avgjørende for meg å få avklart hvem som står bak det for de har begått en rekke lovbrudd mot meg de siste årene.

Det er helt i orden om politi følger med på meg, jeg har ikke noe å skjule, men om de ønsker tilgang til mine private data må det skje gjennom meg. De skal måtte spørre meg. Jeg må også vite hvem som fanger opp det jeg sier privat i min leilighet. Jeg må ha navn på dem, og de må ha taushetsplikt. Om jeg arbeider med forretningsutvikling er det helt avgjørende at informasjon ikke havner på avveie. Det samme med diverse privat informasjon og om jeg søker jobber. De kan bruke mine data eller det jeg sier til å trekke i tråder i forhold til alt jeg gjør. Jeg må kunne holde personer som lekker eller misbruker slikt ansvarlig. De bør også registreres i et register så de kan overvåkes. Jeg må kunne ettergå og politianmelde evt. korrupsjon og misbruk.

Jeg er kjent med anmelder og vitneansvaret og ønsker gjerningspersoner tiltalt og straffet, evt. at de får psykisk helsehjelp om politiet mener det er mer riktig.

Oslo, 25.09.2017

______________________________
Christian Morten Borge, personnr. X
www.borgesblog.com

Vedlegg:
-Politianmeldelse av kongehuset 25.09.2017
-Politianmeldelse av journalist i VG 25.09.2017

 

By | 25 September, 2017 |