Home » Other » Spiller det noen rolle hvor Breivik fikk pengene sine fra?

Spiller det noen rolle hvor Breivik fikk pengene sine fra?

Om Breivik fikk pengene uten at de var tiltenkt terrorisme, nei.

Om Breivik fikk pengene og de var tiltenkt terrorisme, ja. Men da må det bevises at de var tiltenkt terrorisme.

Vet jeg hvor Breivik fikk pengene sine fra? Nei. Men jeg har lurt.

Verken jeg eller mine søsken har hatt kjennskap til dette. Et spørsmål jeg har stilt meg er om min mor kan ha blitt manipulert eller utsatt for pengeutpressing før hun gikk bort i 2007, men da i forbindelse med penger vi ikke har hatt kjennskap til at hun har hatt. Jeg hørte en gang snakk om noe penger men aldri noe jeg fikk bekreftet at hun hadde, men fikk avkreftet dette fra parten pengene i så fall hadde kommet fra. Mine søsken var ikke kjent med det. Jeg har aldri formidlet til henne at hun burde gi penger verken til Breivik eller moren.

Boken “moren” om Breivik antyder at Breivik har hatt tilgang til penger, og jeg spør meg om det har vært vrangforestillinger knyttet til hvor de kom fra.

Om pengene kom fra min mor kan det kanskje forklare årsaken til hennes bortgang i 2007.

By | 8 January, 2018 |