Home » Other » Staten har sviktet – Politi og forsvar har begynt å mime?

Staten har sviktet – Politi og forsvar har begynt å mime?

Om det har vært fare for liv og helse etter 22. juli skulle forsvarspersonell vært utplassert alle steder der folk har vært utsatt etter.

Om det har foregått en opprulling av et nettverk med tilknytning til narkotikahandel, og det kunne knyttes til terrorangrepet, skulle det samme skjedd. Forsvaret skulle vært utplassert overalt der det var fare for liv og helse.

Dette har vært statens ansvar. Ikke privates. Og staten har sviktet.

Det som forundrer meg aller mest etter 22. juli er at det virker som om nordmenn ikke kan snakke.. Er det en slags mimelek?

Om Ap har ansvaret for det som har foregått etter 22. juli er uttrykket “aper” en veldig godt beskrivende tilstand på de som har deltatt i det som har foregått mot meg.

 

By | 22 September, 2018 |