Home » Other » Synd å lese om skiløper i dag

Synd å lese om skiløper i dag

Vanskelig å forstå.
https://www.vg.no/sport/langrenn/i/EoMobA/ski-norge-i-sjokk-ida-eide-er-doed

Ellers går tankene til 22. juli saken. Jeg tror helsevesenet (det vil si psykologer og psykiatere) skulle vært koblet inn i det som skjedde på en helt annen måte og deltatt i kartleggingen av hva som skjedde forut for 22. juli. For deretter å ta stilling til hva som skulle skje videre i saken.

Kanskje noe hørte hjemme i helsevesenet og annet i en rettssal. Vil tro det er mennesker i politi, etteretning, helsevesen og rettsstat som kan si seg enige i det i dag.

Kanskje burde det vært sånn at om det er usikkerhet rundt ansvar i en alvorlig sak som 22. juli saken, at mennesker som står frem med informasjon av betydning som kan bidra til å forstå hva som har skjedd får fordel av oppfølging i helsevesen fremfor tiltale? Om ikke ansvar kan bevises.

 

By | 3 September, 2018 |