Home » Tidl. videoer

Tidl. videoer

21.02.2017

21.02.2017

21.02.2017

-Politi og en del norske journalister har vært dumme som brød

19.02.2017

Kommentar til video
-Man ønsker en demokratisk presse. Ikke en presse styrt av makten.

19.02.2017

Kommentar til video
-Jeg sier i videoen at den fri pressen er et produkt av kapitalismen. Om den ikke er det så er den ihvertfall like fri for lover?

18.02.2017

18.02.2017

Kommentar til video
-I videoen sier jeg: Jeg ønsket meg bare et sted å bo jeg, og da var det helt naturlig å tenke det området på Stabekk. Jeg mente Snarøya.

18.02.2017