Home » Other » Eposter til Kripos i dag – Dette er et alvorlig samfunnsproblem

Eposter til Kripos i dag – Dette er et alvorlig samfunnsproblem

Hei,
Jeg har i flere år hatt et problem med at jeg mener, uten tvil, at noen  har hentet
ut informasjon fra min private PC som ikke er oppkoblet internett
og misbrukt det på forskjellige måter. En PC som jeg blant annet bruker i
prosjektsammenheng innen system/produktplanlegging.
Jeg mener også de følger med på alt jeg gjør på min PC nr 2
som er oppkoblet internett og misbruker det på forskjellige måter (muligens bruker det til å manipulere for eksempel personer jeg har kontakt med).
Jeg har utallige ganger sagt fra til politi siden 2011 men er ikke blitt tatt alvorlig.
Jeg mener saken er veldig alvorlig og at det handler om grovt ran fordi
prosjekter jeg har arbeidet på kan ha høy verdi. Jeg mener de har hatt
som mål blant annet www.oponentus.com, et spesielt idrettsprosjekt som kan brukes
hele verden.
Strafferammen for grovt ran er mange års fengsel.
Det er spesielt fordi jeg mener personer som har stått bak før 2011  muligens også
kan knyttes til Anders Behring Breivik som jeg aldri har hatt noen relasjon til.
Som nevnt, jeg mener saken er veldig alvorlig og at noen må finne ut hvem
som har hentet ut data fra min pc, som jeg mener  handler om alvorlig organisert
kriminalitet.
Det kan være et problem å komme til bunns i det fordi jeg så og si også er 100% sikker
på at de som har stått bak dette har gode forbindelser i politiet. Når jeg for eksempel
sender dere en melding så går ordet sikkert videre i dette øyeblikk.
Det som er viktig for meg er selvfølgelig at folk ikke stjeler fra meg og misbruker data
fra meg.
Det må stoppe opp så jeg kan leve normalt fremover. Det nytter ikke å prøve å skape
en liten bedrift for eksempel om korrupt politi eller etteretning tar seg inn i ens leilighet
og stjeler det en gjør. Jeg har aldri gitt noen en tillatelse til å holde på slik.
Jeg har også hatt en utfordring med grov personforfølgelse fra tid til annen etter 2011
som også har ganske høy strafferamme. Politi har heller
ikke gjort noe med det til tross for at jeg har innlevert flere anmeldelser også
der det er beskrevet etter 2011.
Jeg klarer fint å takle dette i dag, men det er et problem at jeg ikke vet om jeg for eksempel
kan legge fra meg forretningspapirer hjemme trygt eller ikke. Og det samme med
usb brikker og harddisker der jeg har slik informasjon.
Det må bli klarhet i hvem som har stått bak dette, og spesielt om det vedvarer.
Jeg kan tilgi det meste, men det er utilgivelig om politet ikke gjør jobben sin i en
sak som både omhandler grov organisert kriminalitet og muligens terrorisme (jeg har
aldri vært involvert i det ene eller andre men offer for grovt ran).
Jeg mener også noen har tilrettelagt for at det jeg sier i leiligheten min når ut til andre
og sånn skal det heller ikke være, og det handler ikke om verken noen psykose eller
vrangforestilling når jeg sier dette. De som måtte påstå noe slikt lyger rett og slett
for å dekke over organisert kriminalitet av verste type.
Dette må stoppe og jeg håper kripos kan undersøke dette nærmere og få satt folk
på plass om det trengs.
Ta gjerne kontakt med meg men det er begrenset hva jeg kan gi av informasjon
fordi det foregår på en “usynlig” måte for min del. Så her må noen undersøke.
Kanskje det i seg selv får det til å stoppe opp før bakmenn blir tatt.
Saken er som nevnt alvorlig, uansett hvem som står bak, og kommer ikke til å forsvinne.
For hvert skritt jeg tar med et nytt prosjekt som har et eller annet potensiale,
som andre stjeler, så legges det jo igjen spor.
Så kripos eller politiet kan like gjerne starte arbeidet nå om dere ikke allerede har gjort det.
Med vennlig hilsen
Christian Morten Borge
Tlf. 94782202
—-
Epost nummer 2:
Hei igjen,
Sender en rettet epost av eposten jeg nettopp sendte. Noen har også manipulert
innhold i det jeg har skrevet og om det skjedde i sted er jeg usikker på men jeg
oppdaget feil i et par ord.
Jeg vet noen også har manipulert innhold i det jeg har skrevet tidligere
og det er alvorlig. Sånt skal ikke kunne skje, og sier noe om at det er noe alvorlig
galt slik det er i dag.
Under er en rettet epost:
Det er ikke vanskelig å forstå at politi eller etteretning ønsker å følge med på hva som foregår,
og kan føle behov for å følge med på hva enkeltpersoner driver med.
Men det må gjøres på riktige måter. Ellers kan korrupt politi eller etteretning rett og slett
ødelegge for både privatpersoner og bedrifter enten forklaringen er korrupsjon
eller bare manglende forståelse for at detaljer fra informasjon på avveie kan være totalt
ødeleggende.
Om noen jobber med en patentsøknad for eksempel er det nok at ett ord kommer på avveie.
Det kan ødelegge alt. Det er kanskje ikke så lett å forstå fra en setning men jeg har et eksempel
om det blir behov for å utdype.
Om noen i politi eller etteretning ønsker tilgang til mine private data, på en pc
jeg bruker i prosjektsammenheng, så må jeg ha et navn på en ansvarlig.
Det henger sammen med at det er viktig å kunne granske saker senere om informasjon
faktisk er misbrukt, og da har man et navn som kan granskes.
Jeg hadde ikke hatt noe problem med å avlevere data (en slags “skyggekopi av tastetrykk”)
ukentlig til politi om det var behov for det, om jeg hadde hatt et navn, og det var
forståelse for det jeg her skriver. Da må man vite med så og si 100% sikkerhet
at data er trygge der det ender opp. Og det skal ihvertfall ikke ende opp hos en
eller annen journalist..
Skal politi eller etteretning følge med på en persons private pc over en lang periode
(over flere år) så må overvåkning skje på måten jeg tenker over.
Over en kortere periode kan det kanskje forsvares å hente ut data uten at en person er klar
over det, maksimalt et år etter min mening selv om hvor lenge sikkert kan diskuteres.
At noen tar seg inn i leiligheten min og over en årrekke har hentet ut data fra meg,
eller at noen følger med på min pc aktivitet over internett eller ved hjelp av en
slags “usynlig” internettforbindelse på min pc som ikke er oppkoblet internett
er ren og skjær galskap.
Det hadde heller ikke vært noe problem om noen (i politi/etteretning) følger
min surfing på internett men jeg må også da vite hvem det er. Man trenger et navn for å kunne
ettergå misbruk.
Måten politi og etteretning har holdt på etter 2011 er etter min mening fullstendig galskap,
og vitner om et totalt fravær av regulering på området.
Det virker som om det er en totalt manglende forståelse for at både velstående privat
personer, konkurrenter til bedrifter og andre med forskjellige motiv kan
ha interesse av å misbruke slike data på forskjellige måter. Politiet har ikke
en god nok rustning i dag mot det.
Med vennlig hilsen
Christian Morten Borge
Tlf. 94782202
—-

By | 31 July, 2018 |