Home » Other » Trekker tilbake påstanden om at Norges konge eller dronning lyger ved å holde tilbake informasjon i 22. juli saken, uavhengig av om det er sannhet i det eller ikke

Trekker tilbake påstanden om at Norges konge eller dronning lyger ved å holde tilbake informasjon i 22. juli saken, uavhengig av om det er sannhet i det eller ikke

Jeg trekker tilbake påstanden om at Norges konge eller dronning lyger ved at de holder tilbake informasjon i 22. juli saken. Årsaken til at jeg gjør det er bare at det føles feil å ha fremsatt en slik påstand mot kongen og dronningen uavhengig av om det er sannhet i det eller ikke.

Jeg mener informasjon i saken har vært holdt tilbake på min og min halvbrors Henriks bekostning
og lurer på om kongehuset kan ha ansvar for det. Private tastetrykk fra min PC har også vært stjålet og misbrukt i lang tid, og jeg har lurt på om kongehuset også kan ha noe med det å gjøre.
De har helt klart vært kjent med oppholdet mitt på Snarøya i en periode etter 2011, og jeg lurer på om også personer tilknyttet kongehuset har hatt vrangforestillinger knyttet til det.

Verken min halvbror, jeg eller andre i min familie har hatt noe å gjøre med det som skjedde den 22. juli og ved å sende innhold i meldingen også til slottet etter at blogginnlegget ble publisert har jeg oppnådd det nødvendige.

Mange mennesker har vært syke etter 22. juli og de har ikke fått den hjelpen de skulle hatt, og deres sykdom har ikke hatt noe med meg eller min familie å gjøre. Hvor har psykiatere og psykologer vært i forhold til dem?

Skulle blogginnlegget mitt få noen konsekvens får vi kalle inn vitner i en rettssak så får vi kanskje svar på hva som faktisk skjedde forut for 22. juli.

 

By | 5 September, 2018 |