Home » Other » Utakknemlighet

Utakknemlighet

Jeg har ikke gjort noe som har antydet jeg har vært til fare for andre. Jeg har verken planlagt å gjøre noe galt eller vurdert eller gått til innkjøp av for eksempel våpen for å ta liv av noen. Jeg har verken fremsatt fysiske trusler mot noen eller oppsøkt mennesker som har antydet jeg har planlagt noe. Hadde  det vært beviser som antydet  noe sånt da kunne muligens enkelte tiltak mot meg forsvares.

De som har hatt en usikkerhet har hatt vrangforestillinger og vært psykisk syke. Har man usikkerhet knyttet til andre personer skal man bruke den gamle metoden, fordi det er den eneste gode metoden, nemlig å snakke med de det gjelder. Jeg tok flere initiativ for eksempel i 2011 og 2012 som antyder jeg aldri har vært tilbakeholden med det jeg har visst. Jeg har vært åpen hele veien.

Jeg har fått i fanget en oppgave som ikke er min. Som jeg skulle sluppet. Å forklare hva som kan ha skjedd forut for 22. juli. Noe jeg har måttet resonnere meg frem til etter lovbrudd andre har begått mot meg, som diverse påminnelser for eksempel i VG om at noen må ha besittet stjålne tastetrykk fra meg.

Om rettsstaten ikke anser det som har foregått som lovbrudd er det noe helt galt med rettsstaten.

I denne prosessen har jeg satt ord på hva som er galt med dagens teknologi og foreslått endringer som kan skape mange av arbeidsplasser i årene som kommer rundt omkring i verden. Jeg er fremdeles ikke noe viktigere enn andre, men jeg mener det er en utakknemelighet knyttet til at jeg faktisk har satt ord på dette.

Noen har tenkt at samfunnsikkerhet har handlet om å gjøre endringer på andre måter etter 2011 og det er bra. Men det som utløste 22. juli satt de antakelig ikke ord på, kanskje fordi det har vært vrangforestillinger og manglende kunnskap om hva som kan ha skjedd.

At det er et nettverk av personer som enda har en agenda mot meg, og muligens til og med stjeler mine data ved spionasje for selv å tjene på det syns jeg er ille. Enda verre at norsk politi ikke har stoppet dem. Det er en grådighet og en egoisme bak som er grenseløs.

By | 3 September, 2018 |