Home » Other » Hadde Norge vært en velfungerende rettsstat hadde denne mannen sittet i fengsel

Hadde Norge vært en velfungerende rettsstat hadde denne mannen sittet i fengsel

Jeg fremsatte en påstand for noen dager siden om at kongen eller dronningen lyger i 22. juli saken ved å holde tilbake informasjon. Jeg står ved det og mener det er sant.

I en sak som 22. juli saken kan det ikke forsvares å holde tilbake informasjon av betydning som får direkte konsekvens for mennesker. Selv har jeg aldri hatt noe med hendelsen å gjøre, og jeg kjenner heller ingen som har hatt det, men mener noen med motiv i idrettsprosjektet mitt har prøvd å skape en annen oppfatning.

For å si det veldig enkelt: Det er bedre å si det som det er enn å ha på seg at man har hatt noe med en slik hendelse å gjøre. Da foretrekker jeg faktisk å stå ved en slik påstand og heller selv gå i fengsel for å ha fremsatt en slik påstand (selv om jeg mener det ville være feil fordi jeg tror påstanden er sann). Dette har ingen ting med psykiatri å gjøre.

I en så alvorlig sak så er det å forstå hva som faktisk har skjedd viktig av forskjellige grunner. Rikets sikkerhet er faktisk en grunn, selv om norske politikere og journalister har tenkt i en helt annen retning. De har faktisk alle tenkt feil.

By | 2 September, 2018 |