Home » Other » Politianmeldelse av ansvarlig redaktør i VG

Politianmeldelse av ansvarlig redaktør i VG

En del journalister og bloggere har hatt tilgang til en eller annen versjon av mine private data. Dette er data jeg selv aldri har delt med noen som noen har skaffet seg tilgang til gjennom hacking eller ved å ta seg inn i min leilighet. Motivet ved datatyveriet har vært et større prosjekt jeg jobbet med i perioden 2005-2011 som kan ha stor økonomisk verdi www.oponentus.com . Jeg mener prosjektet har vært hovedmotiv i 22. juli saken. Med motiv i dette prosjektet, som jeg hadde eierskap til, har en part prøvd å sette andre mennesker opp mot meg og derfor misbrukt private data fra meg som de har skaffet seg tilgang til over en lenger periode.

Jeg spør meg om Cappelen-Jensen saken kan knyttes til dette, og mennesker bak det pakistanske selskapet som programmerte prototypen til prosjektet mitt.

Misbruket av data har fått konsekvenser. Blant annet spør jeg meg om parten som stod bak tyveriet har manipulert Anders Behring Breivik og slik medvirket til 22. juli.

Til tross for at jeg politianmeldte en journalist i VG for noen måneder siden ser det ikke ut til at VG har forstått alvoret ved at de fremdeles bryter norsk lov ved å misbruke ulovlige data i sin nettavis.

Misbruket har pågått over flere måneder frem til dags dato. Jeg polititianmelder derfor ansvarlig redaktør og administrerende direktør XXXXX som ansvarlig for at en eller flere av hans medarbeidere har brutt straffelovens paragraf 332 og åndsverkloven paragraf 45c, ved å besitte og misbruke en versjon av mine private data eller samarbeide med noen som gjør det. Dette er lovparagrafer som ble brukt i Snapchat saken.

Ikke noe av det jeg har skrevet privat har vært planer om å begå eller oppfordre noen til å begå straffbare handlinger.

Om noen i VG besitter data som beskrevet over besitter de ulovlige data de har fått fra en part, som trolig har en eller annen interesse i prosjektet mitt. Om noen i VG videreformidler innhold fra noen som besitter slike data bryter de også norsk lov.

Redaktører og journalister er kjent med at misbruk av private data er ulovlig enten det er snakk om manipulerte data eller ikke.

Jeg vil også vise til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse
xxxxx. Om politiet påvirker eller er kjent med disse journalistenes misbruk av mine private data, noe jeg tror de har vært, bryter de straffeloven:

§ 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på

annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått.

Jeg er kjent med anmelder- og vitneansvaret og ønsker skyldige tiltalt og straffet.

26.06.2017

_______________________

Christian Morten Borge

Personnr. XXXXXX XXXXX

By | 26 June, 2017 |