Home » Other » Vil kirkene forsvinne?

Vil kirkene forsvinne?

Religioner vil forsvinne om de ikke tar til seg ny kunnskap fra vitenskapen og ikke fornyer seg, og om de ikke er åpen for moderne og forskjellig tolkning. Hvem er for eksempel Gud? Om man tror Gud er «alle» mennesker så vil Gud også appellere til alle.

I dag vet alle at det er fysisk umulig å gå på vannet og at det er forbudt å henge en stakkars mann på et kors. Hadde noen ønsket å skape en ny religion i dag, som brukte en slik symbolikk i en historie for å forklare at det faktisk handlet om en person med guddommelig kraft, ville de aller fleste tenke de som stod bak var psykisk syke.

Kirkene er en samlingsplass for mennesker uavhengig av hvordan man tolker religion, og ellers også i forbindelse med gudstjenester, vielser, konfirmasjon og begravelser.
I julen for eksempel går mange i kirken mer fordi det er tradisjon enn fordi de tror på noe.

Om man antar at en viktig årsak til at kirker er blitt bygget med tårn var at de skulle være synlig på lang avstand, kan man kanskje si at kirketårnet nå strekker seg mot det ukjente, for eksempel en mulig ukjent liv i verdensrommet som kan ha en guddommelig kraft over mennesket.

Skal kirkene bestå er det viktig at også tema som tas opp eller snakkes om i kirker ikke er for virkelighetsfjernt. Det er lenge siden jeg selv har vært i kirken, så jeg vet ikke hva slags tema som snakkes om, men for meg ville en historie eller overtro som gikk tilbake noen tusen år i tid være  uinteressant. Det som er interessant er politikk, psykologi og det som berører meg i dag. En prest kunne derfor like gjerne vært en psykolog, politiker eller person som var flink til å samle og engasjere mennesker (presteutdannelsen er 6 årig).

Jeg tror kirkene som samlingssted kan bestå men jeg tror det forutsetter en moderne tolkning av religion, at aktuelle og viktige tema tas opp, og at religion baserer seg på vitenskap og det å være åpen for det ukjente. Da blir kirken rasjonell og mulig å tro på også for de som egentlig ikke tror på Gud.

By | 24 November, 2018 |